Adunarea Generală a Membrilor – 13 februarie 2019

In data de 13.02.2019 a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Membrilor Asociației Firmelor Timișene.

Pe ordinea de zi au stat următoarele  puncte :

– Aprobarea Raportului Consiliului Director pentru 2018;

– Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori;

– Aprobarea situaţiei financiare 2018 (prezentare buget de venituri si cheltuieli) şi a bilanţului contabil la 31.12.2018;

– Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului director pentru anul 2018;

– Ratificarea deciziilor Consiliului Director;

– Aprobarea cuantumului cotizaţiilor pentru 2019;

– Aprobarea Strategiei pe anul 2019 a Asociației Firmelor Timișene.

În urma votului, au fost aprobate toate punctele de pe ordinea de zi.