Dispoziţii finale

Art. 49. ASOCIATIA FIRMELOR TIMIŞENE se poate asocia sau poate dobândi calitatea de membru fondator, in cadrul altor organizaţii de profil sau poate adera la oricare alte organizaţii cu obiective similare, din tara sau străinătate.

Art. 50. Prezentul statut reprezintă cadrul normativ, pe baza căruia se va desfăşura întreaga activitate a Asociaţiei.

Art. 51. Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale, în vigoare, privind asociaţiile şi fundaţiile.