Membri asociaţiei

Art. 9. Membrii ASOCIAŢIEI FIRMELOR TIMIŞENE se împart în următoarele categorii:

  1. membri fondatori – membri care au contribuit moral şi material la constituirea asociaţiei şi a patrimoniului iniţial al acesteia;
  2. membri parteneri – membri care au dobândit calitatea de membru simplu al asociaţiei ulterior înfiinţării sale, care au avut un aport deosebit şi s-au remarcat în activitatea în cadrul asociaţiei, care au fost recompensaţi pentru aceasta prin acordarea calităţii de membru partener prin votul membrilor fondatori şi a celorlalţi membri parteneri;
  3. membri simpli – persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, asociaţii familiale sau profesionişti (persoane juridice) care au dobândit calitatea de membru al asociaţiei, ulterior înfiinţării sale;
  4. membri onorifici.