Modificarea formei juridice, dizolvarea şi lichidarea

Art. 46. Prezentul Statut poate fi modificat prin întocmirea de acte adiţionale, care vor deveni parte integranta a prezentului statut, ca urmare a hotărârilor luate de către Adunarea Generală, în condiţiile prevăzute de lege şi prezentul statut.

Art. 47. Dizolvarea şi lichidarea ASOCIAŢIEI FIRMELOR TIMIŞENE, poate avea loc, numai în condiţiile şi în cazurile prevăzute de O.G. nr. 26/2000.

Art. 48. În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile ramase în urma lichidării acesteia vor fi transmise către persoanele juridice de drept privat sau de drept public, membri ai Asociaţiei, conform art. 9, literele a) si b), printr-o procedura stabilita de către Adunarea Generală.