Patrimoniul asociaţiei

 

Art. 41. Patrimoniul iniţial al ASOCIAŢIEI FIRMELOR TIMIŞENE se constituie: din donaţii şi contribuţii ale membrilor fondatori.

Art. 42. Patrimoniul iniţial al ASOCIAŢIEI FIRMELOR TIMIŞENE este constituit din capitalul în numerar, subscris şi vărsat, în valoare de 24.000 (două zeci şi patru mii) lei, reprezentând aportul bănesc al membrilor fondatori.