Resursele patrimoniale ale asociaţiei. Exerciţiul financiar

Art. 43. Exerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se termină la data de 31 Decembrie, ale fiecărui an.

Art. 44. Veniturile asociaţiei provin din:

  1. cotizaţii şi contribuţii băneşti sau în natură ale membrilor;
  2. donaţii constând in sume de bani sau bunuri primite, prin contribuţie sau sponsorizare;
  3. dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor de bani disponibile, în condiţiile legale;
  4. încasări din contracte de sponsorizare sau din contracte de cercetare, etc.;
  5. dezvoltarea de programe de colaborare dobândite, pe baza proiectelor depuse;
  6. încasări din activităţile economice, desfăşurate în condiţiile art. 48 din O.G. nr. 26/2000;
  7. alte venituri prevăzute de lege.

Art. 45. Activitatea economico-financiară se raportează, prin bilanţ anual, Adunării Generale a membrilor şi se organizează conform legilor in vigoare.